Harry Tuinman

“Naast mijn werkzaamheden als  “loonslaaf” was ik –zodra de tijd dat toeliet- bezig met fotograferen en aquarelleren. In die tijd heb ik -als hobby- ook designmeubelen voor bedrijven als Metaform, Berger en Propos ontworpen.

Vijftien jaar geleden kon ik vervroegd stoppen met mijn beroepsmatig werk als arbeids-en organisatiepsycholoog. Dit betekende dat ik voluit en op een professionele manier bezig kon zijn met mijn passie voor schilderen en fotograferen.

Ik maak schilderijen, assemblages en foto’s.

Zingeving  en inspiratie haal ik uit de natuur, architectuur, etnografische kunst en het reizen. 

Het tegelijkertijd gelijk en ongelijk zijn van dingen vind ik erg interessant in de natuur en in de architectuur.

Alles wat groeit en bloeit is qua soort zo op het oog gelijk. Alle vruchten, bloemen, naalden, sprieten en bladeren lijken ook hetzelfde. Nader beschouwd echter zijn ze  verschillend qua symmetrie, grootte, vorm en kleur.  

Architectuur vind ik erg boeiend omdat haar  verschijningsvorm in elk tijdsgewricht  een zekere overeenkomst vertoont. Echter – in de tijd gezien-  zijn er ook enorme verschillen qua  filosofie, vorm en techniek.

“Primitieve” kunst”,  zoals de basale rotstekeningen van de Cro-magnonmens in de grotten van Lascaux (F) vind ik qua culturele gebondenheid erg inspirerend.

Het reizen door binnen- en buitenland blijft mijn kijk op kunst steeds vernieuwen.

Bij mijn keuzes van onderwerp, vorm en kleur spelen al deze invalshoeken -bewust of onbewust-  een belangrijke rol”.

flickr.com/photos/harryexpo