Margot Holtes

Helaas is Margot Holtes door ziekte verhinderd deel te nemen aan de Atelierroute. Het Bestuur wenst haar een voorspoedig herstel!

“De essentie van mijn werk heeft raakvlakken met onderwerpen, waar ik me sociaal bij betrokken voel. Dit kan zowel op maatschappelijk, als politiek vlak liggen. Zonder waardeoordeel geef ik uiting aan datgene waartoe wat mij bezighoudt. Alvorens ik tot mijn uitwerkingen kom, doe ik verschillende onderzoeken naar achtergronden. Het is aan de toeschouwer wat deze er zelf verder in ziet. Het is aan detoeschouwer om zelf een interpretatie te geven vanuit zijn/haar referentiekader. Meestal werk ik mijn onderwerpen uit in gemengde technieken.”

www.margotholtes.nl