westerwolde_logo_sml

Logo van de gemeente Westerwolde: een kleurig en fleurig gebeuren, allemaal driehoekjes in felle kleuren.