Deelnemen/Aanmelden

De aanmelding voor 2018 is gesloten!

Zij die belangstelling hebben voor het deelnemen aan de Atelierroute in 2019 op 3 & 4 augustus kunnen zich VAN 1 JANUARI  TOT 1 MAART 2019 via onderstaand e-mailadres aanmelden. Stuurt u s.v.p. de volgende informatie mee: naam, adres en woonplaats, kunstvorm en enkele voorbeelden hiervan. Hierna vindt een selectie plaats en kunt u omstreeks begin april een definitief bericht verwachten of u kunt meedoen aan de route.

Selectie kunstenaars

De selectiecommissie hanteert een aantal criteria:
er moet nog niet eerder getoond werk gepresenteerd worden en de kunstvormen dienen in de route een gevarieerd aanbod te bieden. Verder heeft het onze voorkeur om zoveel mogelijk kunstenaars uit de streek mee te laten doen. Wij zullen ook uw website raadplegen en indien wenselijk, een atelierbezoek plannen. De eigen bijdrage is € 60,-.

Inrichting

Het stichtingsbestuur bepaalt welke kunstwerken waar worden geëxposeerd. U bent zelf verantwoordelijk voor de presentatie van uw werk op de betreffende locatie in samenspraak met de locatiehouder en wij staan uiteraard open voor suggesties van uw kant. Tijdens de route dient u aanwezig te zijn om uw werk toe te kunnen lichten aan bezoekers. Ook worden demonstraties door het publiek zeer op prijs gesteld. Als u werk verkoopt dient u zelf zorg te dragen voor de afwikkeling hiervan.
Er wordt geen courtage gevraagd.

Promotie route

Evenals voorgaande jaren worden er een folder en poster gemaakt. Ook wordt op de website van de atelierroute van elke kunstenaar een pagina aangemaakt. De persoonlijke pagina blijft een jaar op de website staan. Er dienen vier foto’s van kunstwerken digitaal te worden ingeleverd voor een nader aan te geven datum. S.v.p. geen (pas) foto van uzelf, maar een geschilderd zelfportret is welkom. Wij ontvangen graag van u korte en bondige informatie (max. 6 regels) over het door u ingeleverde werk.
Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij/zij een taak op zich neemt in de verspreiding van de routefolders en -posters in de eigen omgeving.
De organisatie zorgt verder voor publiciteit in kunst- en evenementenagenda’s, dag- en weekbladen en de regionale omroep.

Wilt u meedoen? Stuur een mail naar atelierroutedebeetseterborg@gmail.com