Deelnemen/Aanmelden

De aanmeldingsperiode is van 1 januari-1 april 2022. U kunt zich  aanmelden via het contactformulier.

Stuurt u s.v.p. de volgende informatie mee: naam, adres en woonplaats, website, kunstvorm en enkele voorbeelden hiervan. Hierna vindt een selectie plaats en kunt u omstreeks begin april een definitief bericht verwachten of u kunt meedoen aan de route.

Selectie kunstenaars

De selectiecommissie hanteert een aantal criteria:
er moet nog niet eerder getoond werk gepresenteerd worden en de kunstvormen dienen in de route een gevarieerd aanbod te bieden. Verder heeft het onze voorkeur om zoveel mogelijk kunstenaars uit de streek mee te laten doen. Wij zullen ook uw website raadplegen en indien wenselijk, een atelierbezoek plannen. De eigen bijdrage is € 60,-.

Inrichting

Het stichtingsbestuur bepaalt welke kunstwerken waar worden geëxposeerd. U bent zelf verantwoordelijk voor de presentatie van uw werk op de betreffende locatie in samenspraak met de locatiehouder en wij staan uiteraard open voor suggesties van uw kant. Tijdens de route dient u aanwezig te zijn om uw werk toe te kunnen lichten aan bezoekers. Ook worden demonstraties door het publiek zeer op prijs gesteld. Als u werk verkoopt dient u zelf zorg te dragen voor de afwikkeling hiervan.
Er wordt geen courtage gevraagd.

Promotie route

De organisatie verzorgt een folder en poster. Op de website van de atelierroute wordt van elke kunstenaar een pagina aangemaakt. De persoonlijke pagina blijft een jaar op de website staan. Hiervoor dienen vier foto’s van kunstwerken en een korte bondige beschrijving van uzelf en uw werk digitaal te worden aangeleverd voor een nader aan te geven datum. S.v.p. geen (pas) foto van uzelf, maar een geschilderd zelfportret is welkom.

Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij/zij een taak op zich neemt in de verspreiding van de routefolders en -posters in de eigen omgeving.
De organisatie zorgt verder voor publiciteit in kunst- en evenementenagenda’s, dag- en weekbladen en de regionale omroep.